Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản phẩm

Xe đạp điện trợ lực Nhật : Assista Bridgestone

Liên hệ

Thương hiệu: BIDGESTONE

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 142

Xe đạp touring Nhật hiệu: Marukin

Giờ đầu: 50000

Giờ sau: 30000

Một ngày: 300000

Hai ngày: 500000

   

Xe đạp địa hình có điện hỗ trợ

15,000,000đ 16,000,000đ

Thương hiệu: ..........

Xuất xứ: ..........

Sản xuất: ..........

Lượt xem: 135

Xe đạp điện 3 chế độ chạy ( Hàng Nhật bãi )

7,500,000đ 7,900,000đ

Thương hiệu: ..........

Xuất xứ: ..........

Sản xuất: ..........

Lượt xem: 125

Xe đạp điện trợ lực : Yamaha Pas Mina 2021

Liên hệ

Thương hiệu: YAMAHA

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 165

Xe đạp Pháp cổ : Peugeot 1961 ( (gấp gon )

Liên hệ

Thương hiệu: PEUGEOT

Xuất xứ: Pháp

Sản xuất: Pháp

Lượt xem: 106

Xe đạp điện trợ lực Nhật: Yamaha Pas City V

Liên hệ

Thương hiệu: YAMAHA

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 174

Xe đạp trợ lực thể thao Hurryer 15

18,800,000đ 19,500,000đ

Thương hiệu: PANASONIC

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 219

Xe đạp điện trợ lực Nhật: Panasonic

18,800,000đ 19,500,000đ

Thương hiệu: PANASONIC

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 124

Siêu phẩm : xe đạp thể thao trợ lực điện : Miyata

Liên hệ

Thương hiệu: MIYATA

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 156

Xe đạp điện Nhật 3 chế độ chạy Yamaha Pas

5,600,000đ 6,000,000đ

Thương hiệu: YAMAHA

Xuất xứ: ..........

Sản xuất: ..........

Lượt xem: 121

Xe đạp thể thao điện trợ lực PANASONIC XU1

Liên hệ

Thương hiệu: PANASONIC

Xuất xứ: ..........

Sản xuất: ..........

Lượt xem: 202

Xe đạp thể thao : Road Giant 2800

Giờ đầu: 60000

Giờ sau: 40000

Một ngày: 320000

Hai ngày: 600000

Xe đạp thể thao địa hình : Giant CS3200 (Hàng bãi Nhật )

Giờ đầu: 50000

Giờ sau: 30000

Một ngày: 300000

Hai ngày: 500000

Xe đạp thể thao điện trợ lực : Panasonic Jetter

26,800,000đ 28,600,000đ

Thương hiệu: PANASONIC

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 166

Xe đạp điện trợ lực :Bridgestone Step Cruz

30,000,000đ 31,300,000đ

Thương hiệu: BIDGESTONE

Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất: Nhật Bản

Lượt xem: 233

THƯƠNG HIỆU